داوری زود هنگام مقالات
1397/06/31

خدمات داوری زودهنگام مقالات 

به اطلاع پژوهشگران و نویسندگان گرامی می‌رساند؛ در راستای همکاری و تسریع در اعلام نتیجه داوری، پژوهشگران و محققانی که به نتیجه داوری مقاله خود زودتر از زمان مقرر نیاز دارند می‌توانند طبق مراحل زیر اقدام نمایند
 

شرایط داوری زود هنگام:

- ثبت نام در وبسایت کنفرانس و ارسال مقاله

- ارسال درخواست به دبیرخانه کنفرانس و ذکر نام و نام خانوادگی نویسنده مسئول و کد مقاله جهت داوری زود هنگام (داوری در سه روز کاری)
- پس از مشخص شدن نتیجه داوری در صورتیکه مقاله پذیرش نهایی گردید، نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید.
- سپس با ارسال پیام به دبیرخانه کنفرانس درخواست گواهی پیش از موعد نمایند. 

(لازم به ذکر است گواهی مقالات شما نهایتا ظرف مدت چهار روز کاری برای شما ایمیل می‌گردد)