چاپ مقالات در ژورنال‌های ISI
1397/08/08

پژوهشگرانی که تمایل به چاپ مقالات در ژورنال‌های ISI مورد تایید وزارت علوم را دارند، لطفا کد مقاله خود را به دبیرخانه ارسال نمایند.

فرایند نمایه مقالات در ژورنال های isi به ترتیب زیر میباشد

مقالات به زبان لاتین ترجمه میگردد.

مقالات از بعد کیفی و ارجاعات باید در کیفیت مطلوب علمی باشد.

فرایند اخذ اکسپت مقالات حدود 2 الی 5 ماه می باشد.