قابل توجه ثبت نام کنندگان حضوری
1397/10/11

قابل توجه تمامی پژوهشگرانی که مراحل ثبت نام حضوری آن‌ها صورت پذیرفته است، آی دی کارت حضور در محل برگزاری به آدرس پستی شما ارسال گردید، در صورت عدم تحویل با دبیرخانه کنفرانس تماس حاصل فرمایید.