تعرفه‌های ثبت‌نام

 

پژوهشگران عزیز توجه فرمایند ثبت‌نام و ارسال مقاله به کنفرانس رایگان است، هزینه ثبت‌نام تنها در صورت پذیرش مقاله توسط داوری صورت می‌پذیرد. مقصود از هزینه ثبت‌نام، هزینه ثبت اولین مقاله پذیرش شده در مجموعه مقالات کنفرانس می‌باشد.

 

ثبت نام غیرحضوری (ارسال مقاله)

 

از ۲۶ آذرماه به بعد

تا ۲۵ آذرماه ۱۳۹۷

 

۲۰۰.۰۰۰ تومان

۱۷۰.۰۰۰ تومان

ویژه دانشجویان

۲۲۰.۰۰۰ تومان 

۱۹۰.۰۰۰ تومان 

ویژه هیات علمی و اساتید دانشگاه

۲۵۰.۰۰۰ تومان

۲۲۰.۰۰۰ تومان

ویژه ثبت‌نام کنندگان آزاد

 

* هزینه ثبت‌نام غیرحضوری، شامل دریافت پکیج کنفرانس و گواهینامه پذیرش مقاله می‌باشد.

* هزینه هر مقاله اضافی به شرط یکسان بودن نویسنده مسئول ۱۳۰.۰۰۰ تومان می‌باشد.

 

توجه : گواهینامه ‌های پایان دوره کارگاه‌های ثبت نامی برای تمامی نویسندگان ارسال می‌گردد

توجه : ثبت‌نام کارگاه‌های کنفرانس پارما و دریافت گواهی نامه پایان‌دوره اختیاری می‌باشد

 

 

 ثبت نام حضوری

 

۲۰ مهر الی ۳۰ آبان ۱۳۹۷

تا ۲۰ مهرماه ۱۳۹۷

 

Euro 1750

Euro 1500

ویژه دانشجویان

Euro 2200

Euro 1800

ویژه اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاه

Euro 2600

Euro 2300

ویژه ثبت‌نام کنندگان آزاد

 

* هزینه حضور در کنفرانس برای هر نویسنده همکار 2200 Euro می باشد.

* هزینه ثبت‌نام حضوری، شامل حضور در کنفرانس، پذیرایی نهار و ۲ وعده میان وعده، دریافت پکیج کنفرانس و دریافت گواهینامه حضور در کنفرانس + گواهینامه پذیرش مقاله می‌باشد.