کمیته علمی

 

کنفرانس بین‌المللی معماری پایدار و طراحی شهری به عنوان یکی از شناخته شده ترین و معتبرترین کنفرانس‌های حوزه معماری و شهرسازی اروپا، هم از حیث جامعیت و هم از حیث علمی اینک سیزدهمین دوره خود را با حضور شخصیت‌های ارزنده علمی و پژوهشگران پیشرو برگزار خواهد نمود، و باتوجه به اهمیت معماری و طراحی و برنامه ریزی شهری در راستای تحقق اهداف جوامع امروزی، نیاز به کار علمی در ابعاد مختلف آن در سطح بین‌الملل وجود دارد. از این رو، برگزاری چهاردهمین کنفرانس بین المللی معماری پایدار و طراحی شهری با هدف هم‌افزایی دانش و انتشار یافته‌های نو و بدیع در زمینه‌های مختلف معماری و شهرسازی در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۷ با هدف آشنایی و ارتباط میان اساتید، پژوهشگران، صاحب‌نظران، متخصصان و علاقمندان به منظور تبادل جديدترين دستاوردهای علمی و تجارب کاربردی و بررسی چالش‌های علمی و اجرایی در فرایند کاربردی حوزه‌های معماری و شهرسازی با مشارکت دانشگاه‌های بین المللی امریکایی و اروپایی و مراکز علمی، پژوهشی در پارما ایتالیا برگزار می‌گردد.

کمیته علمی و داوری کنفرانس متشکل از اساتید برجسته دانشگاهی به شرح زیر می‌باشند.