تاریخ‌های مهم کنفرانس

 

 

آخرین مهلت ارسال مقالات ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
آخرین مهلت ثبت نام با تخفیف  ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
آخرین مهلت ثبت نام نهایی ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
برگزاری کنفرانس ۱۳۹۷/۱۱/۱۵