برنامه‌های کنفرانس

برنامه‌های کنفرانس بین المللی معماری پایدار و طراحی شهری

  • سخنرانی‌های کليدی و نشست‌های علمی تحلیلی
  • ارائه مقالات برتر پذیرفته شده 
  • کارگاه‌ها و سمینارهای آموزشی تخصصی
  • برگزاری نشست‌ها و ميزگردهای علمي تخصصی
  • ارائه موردکاوری (Case Study) توسط اساتید مرتبط با محورهای کنفرانس
  • سخنراني صاحب‌نظران و اساتيد برجسته و برگزاری پانل‌های تخصصی
  • برگزاری نمايشگاه تخصصی جانبی برای معرفی شرکت‌ها و کسب‌و‌کارهای مرتبط و معرفی محصولات و خدمات
  • انتخاب برترین‌های کنفرانس شامل برترین مقاله، برترین پنل تخصصی، برترین حامی، برترین غرفه و اعطای لوح تقدیر و تندیس یادبود
  • تورهای تخصصی و گردشی در پارما ایتالیا