اهداف کنفرانس

 اهداف کنفرانس بین المللی معماری پایدار و طراحی شهری

  • ایجاد بستر مناسب برای آشنایی، هم‌ اندیشی و تبادل اطلاعات میان پژوهشگران، داشنجویان و اساتید بین‌المللی با آخرین نوآوری‌ها و دستآوردها در عرصه مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و فراهم آوردن بستری مناسب جهت تعاملات علمی
  • تبادل اطلاعات علمی بین پژوهشگران حوزه های مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
  • ارائه دستاوردهای جدید علمی و فنی توسط پژوهشگران عرصه های مرتبط با مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
  • ایجاد همگرایی بین گرایش‌ها و رشته‌های مختلف کمهندسی عمران، معماری و شهرسازی
  • ارتقاء سطح دانش محققین، دانشجویان از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی
  • توسعه همکاری‌های علمی با سایر مراکز علمی جهان
  • فراهم سازی محیطی مناسب جهت عرضه آخرین دستاوردهای علمی در زمینه موضوعی کنفرانس در عرصه بین‌الملل
  • فراهم ساختن زمینه‌ای جهت بروز، رشد مستمر و استفاده بهینه از پتانسیل های موجود در میان اساتید، دانشجویان و فرهیختگان دانشگاهی
  • تشویق پژوهشگران و متخصصان و ایجاد فضای مناسب جهت ارائه نتایج پژوهش‌های آنان
  • ارتقای سطح علمی اندیشمندان، پژوهشگران و دانشجویان از طریق تبادل نظر