پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸
ثانیه
دقیقه
ساعت
روز

تاریخ های مهم کنفرانس
آخرین مهلت ارسال مقالات »
1397/11/13
آخرین مهلت ثبت نام نهایی »
1397/11/14
برگزاری کنفرانس »
1397/11/15
ثبت نام در کنفرانس

پوستر کنفرانس
Poster
اطلاعیه ها
فایل های ثبت شده در سایت
ردیف عنوان فایل دانلود
1 فهرست نشریات ISI
2 فرمت نگارش (چکیده و اصل) مقالات فارسی
3 فرمت نگارش (چکیده و اصل) مقالات انگلیسی